Aandacht voor
de individuele
wensen van
de bewoner

Het verpleeghuis

Woongroepen

Het verpleeghuis bestaat uit 7 woongroepen voor psychogeriatrische bewoners.

Elke bewoner beschikt over een eigen kamer met een badkamer en een huiskamer voor zes of zeven bewoners, waar gezamenlijk wordt koffie gedronken en de maaltijden worden genuttigd of activiteiten plaatsvinden.

Bij het mr. L.E. Visserhuis werken 127 medewerkers (stand per 31-12-2020), in totaal 82,5 fte. 100 medewerkers zijn zorgverlenend personeel, 27 ondersteunend personeel.

Welzijn

Wij noemen de afdelingen woongroepen, omdat men er woont en welzijn het belangrijkste aspect van onze zorgvisie is. Er is een aparte ruimte waar fysiotherapie wordt gegeven.

 

Vergoedingen

Wanneer u een indicatie ( vanaf ZZP5) voor een verpleeghuis krijgt, kunt u in ons verpleeghuis wonen. U wordt door ons aangemeld bij het zorgkantoor.  De zorg in het verpleeghuis wordt vergoed door de WLZ, maar u betaalt wel een eigen bijdrage, die door het CAK ( Centraal Administratie Kantoor) wordt vastgesteld naar aanleiding van uw inkomen en vermogen.

Uw zorg, inclusief behandeling van de specialist ouderengeneeskunde , medicijnen en maaltijden zijn hier bij inbegrepen.  De waskosten van uw kleding zijn niet inbegrepen. Indien u de was door het huis laat doen, bedragen de maandelijkse kosten € 67,50.  Uiteraard kunt u er voor kiezen de was door familie of mantelzorger(s) te laten doen. Ook zijn kosten als kapper en pedicure  niet ingrepen in de zorg.